RÄDDA ÖSTERSJÖN.
ARRANGERA EN DAG FÖR ÖSTERSJÖN.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, men genom samarbete kan vi förbättra dess tillstånd. Din skola kan delta i räddningstalko för Östersjön genom att arrangera en dagsverkesinsamling för Östersjön eller en Östersjörunda.

 

Delta i talkot!

TACK,

för att ni deltar i det viktiga arbetet för att rädda Östersjön.

Vi har skickat en bekräftelse per e-post. Kontrollera ditt spamfilter om du inte fått meddelandet.

Testa din Östersjökunskap!

ORDNA EN DAGSVERKESINSAMLING FÖR ÖSTERSJÖN...

Att arrangera en dagsverksinsamling är ett allmänt sätt för skolor att bidra till välgörenhet. Dagsverket går ut på att elever arbetar under en dag hos fritt valda företag eller hemma, och får en viss summa pengar som lön. Skolan donerar de insamlade pengarna till det utvalda välgörenhetsändamålet. 

Arrangera en dagsverksinsamling och stöd Baltic Sea Action Groups arbete för Östersjön! Genom att samarbeta kan vi återställa Östersjöns goda ekologiska tillstånd så att dess unika växt- och djurliv bevaras och vi alla kan njuta av havet även i framtiden. 

… ELLER EN ÖSTERSJÖRUNDA

Årskurserna 1–6 kan delta i Östersjöarbetet genom att arrangera en Östersjörunda. Östersjörundan kan kombineras med till exempel en lektion eller morgonsamling med Östersjön som tema. På Östersjörundan går eleverna längs en överenskommen rutt. För varje runda donerar en Östersjösponsor som eleven själv valt en summa på 1, 2 eller 5 euro i förmån för BSAG:s Östersjöarbete. 

Rundorna skrivs upp i ett Östersjö-pass. Passet innehåller också uppgifter med Östersjötema som lämpar sig för elever i årskurserna 1–6

Diplom och undervisningsmaterial

Skolor som deltar i dagsverkesinsamlingen eller Östersjörundan får tillgång till material om Östersjön och ett diplom på den insamlade summan som går till Baltic Sea Action Groups arbete för Östersjön. Anmäl din skola till dagsverkesinsamlingen genom blanketten på den här sidan. På så sätt kan vi följa donationerna och försäkra oss om att diplomet når din skola. 

För mera information om dagsverkesinsamlingen och Östersjörundan kontakta Elina Ranta, elina.ranta@bsag.fi.

 

Anmäl din skola till skolinsamlingen för Östersjön!

 

JA, VÅR SKOLA ANMÄLER SIG TILL BSAG:S SKOLINSAMLING!

  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Vår skola ordnar en
  • Jag vill ta emot nyheter från BSAG.

Vänligen observera att BSAG inte står för försäkring för de elever som deltar i dagsverkesinsamlingen eller Östersjörundan. För mera information kontakta Elina Ranta, elina.ranta@bsag.fi, +358 40 775 0686 

ÖSTERSJÖN ÄR ETT AV VÄRLDENS MEST FÖRORENADE HAV 

Östersjön är ett hav som ligger oss alla nära. På grund av sina egenskaper är det ett särskilt ömtåligt ekosystem. De största problemen i Östersjön är övergödningen samt farliga ämnen och risker som sjötrafiken medför. 

Kväve och fosfor är viktiga näringsämnen i livsmedelsproduktionen, men havsvattnet har överbelastas av dem och det hotar allt liv i Östersjön. Näringsämnen orsakar övergödning och i värsta fall döda områden på havsbotten i Östersjön. Som värst har de döda bottenområdena utgjort cirka en fjärdedel av hela Östersjön. 

Att slösa dyrbara näringsämnen är inte bara skadligt, utan också dumt. Att ta vara på näringsämnen gynnar såväl sjöar som flodar som Östersjön, och en smartare användning av näringsämnen förbättrar våra möjligheter att producera mat för planetens växande befolkning. 

Arrangera en dagsverkesinsamling för BSAG:s Östersjöarbetet. Genom att samarbeta kan vi återställa Östersjöns goda ekologiska tillstånd så att dess unika växt- och djurliv bevaras och vi alla kan njuta av havet även i framtiden. 

Läs mer på finska om BSAG:s verksamhet.

Ett unikt Östersjön

I världens yngsta hav råder ett unikt ekosystem. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade havsområden.

Läs mera på de omfattande Östersjön.fi-sidorna.
https://www.ostersjon.fi/sv-FI

Infopaket om Östersjön

Skolor som deltar i dagsverksinsamlingen eller Östersjörundan får tillgång till material som stöd för lärarnas arbete. Materialet innehåller bl.a. information om Östersjön och om metoder för att förbättra dess tillstånd och det kan användas för såväl morgonsamlingar som lektioner om Östersjön.

I ÖSTERSJÖSKOLAN ÄR HAVET NÄRVARANDE OCKSÅ I VARDAGEN

Genom att bli en Östersjöskola inför skolan Östersjön i sin vardag också efter att dagsverksinsamlingen eller Östersjö-rundan är över. Östersjöskolor får material som berättar om deras engagemang och de får använda namnet Östersjöskola i sitt kommunikationsmaterial. 

Namnet Östersjöskola är ett erkännande för skolan som bevisar att dess elever har deltagit i arbetet för ett levande Östersjön. I materialet ingår till exempel ett Östersjöskola-diplom, en elektronisk underskrift för skolans epost samt innehåll för skolans hemsidor. 

Scroll Up