Välkommen till materialbanken!

BSAG har sammanställt ett infopaket om Östersjön för skolor. För tillfället finns svenskspråkigt undervisningsmaterial till stöd för lärare. På finska finns dessutom olika slags uppgifter samt tips för planeringen av en mångsidig lektion eller en hel Östersjödag. Paketet innehåller också tips för hur Östersjötemat kan behandlas inom olika läroämnen. Det finskspråkiga materialet hittar du genom att ändra språkval till finska. BSAG kommer också i fortsättningen att utveckla och utvidga materialet. Vi tar således gärna emot respons. Elina Ranta (elina.ranta@bsag.fi) tar emot dina idéer. Berätta också ifall du i framtiden vill vara med och utveckla materialet som volontär. BSAG önskar er en givande Östersjödag!