Välkommen till materialbanken!

BSAG har sammanställt ett infopaket om Östersjön för skolor. För tillfället finns svenskspråkigt undervisningsmaterial till stöd för Östersjölektioner. På finska finns dessutom olika slags uppgifter samt tips för planeringen av en interaktiv Östersjödag. Paketet innehåller också tips för hur Östersjötemat kan behandlas inom olika läroämnen. Det finskspråkiga materialet hittar du genom att ändra språkval till finska! Materialet har sammanställt tillsammans med unga med finansiering bl.a från Ålandsbankens Östersjöprojektet. BSAG kommer fortsättningen att utveckla och utvidga materialet. Vi tar gärna emot respons på adressen itamerikoulu@bsag.fi