SÅHÄR DONERAR DU MEDLEN FRÅN DAGSVERKSINSAMLINGEN

    1. När du anmäler din skola på kampanjsidorna får du ett epostmeddelande som innehåller de nödvändiga blanketterna för arbetsgivaren och eleven.
    2. Fyll i arbetsgivarblanketten som BSAG skickat med skolans kontouppgifter.
    3. Skriv ut två arbetsgivarblanketter för varje elev och ge dem åt eleven så att hen kan ha dem med sig på insamlingsdagen.
    4. Eleven fyller i blanketten tillsammans med arbetsgivaren på dagsverksdagen. Arbetsgivaren får behålla den ena blanketten som kvitto. Den andra blanketten återlämnas till läraren.
    5. Eleven tar med sig lönen till skolan tillsammans med arbetsblanketten. Alternativt kan arbetsgivaren betala lönen till skolans konto.
    6. När er skola samlat in alla faktureringar från samtliga klasser och elever, meddela BSAG om det totala beloppet och antalet deltagare via epost till Elina Ranta, elina.ranta@bsag.fi
     Kontoinnehavare: Elävä Itämeri säätiö
     Kontonummer: FI20 6601 0001 0935 66
     Bank: Ålandsbanken
     BIC: AABAFI22
     Meddelande: Dagsverksinsamling 2022 / Skolans namn
    7. Alternativt kan arbetsgivaren eller vårdnadshavaren betala in lönen på BSAG:s bankkonto med meddelandet Dagsverksinsamling 2022 / Skolans namn / Elevens namn

 

Tillstånd till penninginsamling

Tillståndsinnehavare: Elävä Itämeri säätiö/Stiftelsen för ett levande Östersjön
Tillståndets nummer: RA/2021/1295
Tillståndet gäller från och med den 8 oktober 2021 tills vidare, och omfattar hela landet förutom Åland

SÅHÄR DONERAR DU PENGARNA SOM INSAMLATS VIA ÖSTERSJÖ-PROMENADEN

 1. När du anmäler dig på kampanjsidan får du ett email som innehåller de nödvändiga dokumenten.
 2. Fyll i skolans uppgifter i sponsorblanketten och infobrevet till vårdnadshavaren och skriv ut två exemplar av sponsorblanketten och ett exemplar av infobrevet per elev.
 3. Om vårdnadshavaren ger eleven tillstånd att delta i Östersjörundan fyller hen i tillståndsblanketten och klipper ut den från infobrevet. Eleven tar med sig tillståndsblanketten till skolan.
 4. Eleven fyller i sponsorblanketten tillsammans med sin sponsor och tar ett exemplar med sig till skolan medan det andra blir kvar hos sponsorn.
 5. Efter Östersjörundan tar eleven med sig sponsorns donation till skolan eller så betalar sponsorn in summan på skolans konto.
 6. När er skola samlat in alla faktureringar från samtliga klasser och elever, meddela BSAG om det totala beloppet och antalet deltagare via epost till Elina Ranta, elina.ranta@bsag.fi
  Kontoinnehavare: Elävä Itämeri säätiö
  Kontonummer: FI20 6601 0001 0935 66
  Bank: Ålandsbanken
  BIC: AABAFI22
  Meddelande: Östersjörundan 2022 / Skolans namn
 7. Alternativt kan sponsorn eller vårdnadshavaren betala in lönen på BSAG:s bankkonto med meddelandet  Östersjö-rundan 2022 / Skolan namn / Elevens namn

Du kan också skriva ut blanketterna och informationsbreven här:

INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE

INSTRUKTIONER FÖR ANSVARSPERSONEN

INFORMATION OCH BLANKETT FÖR ARBETSGIVAREN

Dokumenten som behövs för att arrangera en Östersjö-promenad kan du skriva ut här:

INFORMATIONSBREV FÖR VÅRDNADSHAVARE

INFORMATION FÖR SPONSORN

INFORMATION FÖR ÖSTERSJÖRUNDANS ANSVARSPERSON

ÖSTERSJÖPASSET