SÅHÄR DONERAR DU MEDLEN FRÅN DAGSVERKSINSAMLINGEN

    1. När du anmäler din skola på kampanjsidorna får du ett epostmeddelande som innehåller de nödvändiga blanketterna för arbetsgivaren och eleven.
    2. Fyll i arbetsgivarblanketten som BSAG skickat med skolans kontouppgifter.
    3. Skriv ut två arbetsgivarblanketter för varje elev och ge dem åt eleven så att hen kan ha dem med sig på insamlingsdagen.
    4. Eleven fyller i blanketten tillsammans med arbetsgivaren på dagsverksdagen. Arbetsgivaren får behålla den ena blanketten som kvitto. Den andra blanketten återlämnas till läraren.
    5. Eleven tar med sig lönen till skolan tillsammans med arbetsblanketten. Alternativt kan arbetsgivaren betala lönen till skolans konto.
    6. När er skola samlat in alla faktureringar från samtliga klasser och elever, meddela BSAG om det totala beloppet och antalet deltagare via epost till Elina Ranta, elina.ranta@bsag.fi
     Kontoinnehavare: Elävä Itämeri säätiö
     Kontonummer: FI20 6601 0001 0935 66
     Bank: Ålandsbanken
     BIC: AABAFI22
     Meddelande: Dagsverksinsamling 2020 / Skolans namn
    7. Alternativt kan arbetsgivaren eller vårdnadshavaren betala in lönen på BSAG:s bankkonto med meddelandet Dagsverksinsamling 2020 / Skolans namn / Elevens namn ELLER Östersjö-rundan 2020 / Skolan namn / Elevens namn

 

Tillstånd till penninginsamling

Tillståndsinnehavare: Elävä Itämeri säätiö/Stiftelsen för ett levande Östersjön
Tillståndets nummer: RA/2016/521
Tillståndet gäller under tiden 01.11.2016–31.10.2021 i hela landet utom Åland.

Scroll Up