Pelastetaan Itämeri.
Järjestä päivä Itämerelle.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, mutta yhteistyöllä sen tilaa voidaan merkittävästi parantaa. Koulusi voi osallistua Itämeren pelastustalkoisiin järjestämällä Itämeren hyväksi päivätyökeräyksen tai Itämeri-kävelyn.
 

Osallistu talkoisiin!

KIITOS,

että lähdette mukaan tärkeään työhön
Itämeren pelastamiseksi.

Olemme lähettääneet vahvistusviestin sähköpostitse. Ellet ole saanut viestiä, tarkistathan roskapostikansiostasi.

Miksi mukaan Itämeren pelastustalkoisiin?

 

 

 

JÄRJESTÄ ITÄMEREN HYVÄKSI PÄIVÄTYÖKERÄYS...

Päivätyökeräyksen järjestäminen on kouluille perinteinen tapa kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen. Päivätyökeräyksessä oppilaat työskentelevät valitsemissaan yrityksissä tai kotona saaden palkaksi tietyn summan rahaa. Koulu lahjoittaa kerätyt varat valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen.

Järjestä päivätyökeräys ja tue Baltic Sea Action Groupin työtä Itämeren hyväksi. Yhteistyöllä voimme palauttaa Itämeren hyvän ekologisen tilan, jotta sen ainutlaatuinen eliöstö säilyisi ja me kaikki voisimme nauttia merestä myös tulevaisuudessa.

…TAI ITÄMERI-KÄVELY

Alakoulut voivat osallistua Itämeri-työhön järjestämällä Itämeri-kävelyn. Itämeri-kävelyn voi yhdistää esimerkiksi Itämeri-aiheiseen oppituntiin tai aamunavaukseen. Itämeri-kävelyssä oppilaat kävelevät ennalta sovittua rataa, ja jokaisesta kävellystä kierroksesta oppilaan valitsema Itämeri-kummi lahjoittaa summan (1, 2 tai 5 euroa) BSAG:n työhön.

BSAG tarjoaa kävelyä varten Itämeri-passit, johon kävellyt kierrokset merkitään. Passissa on myös alakouluikäisille sopivia, Itämeri-aiheisia tehtäviä.

Diplomi ja opetusmateriaalit

Tältä sivustolta löytyy kaikille avointa Itämeri-materiaalia, jonka avulla voi järjestää oppitunnin tai jopa kokonaisen Itämeri-päivän. Päivätyökeräykseen tai Itämerikävelyyn osallistuvat koulut saavat diplomin Itämeri-työhön kerätystä summasta. Mukana on myös vinkkejä siitä miten Itämeriaihetta voi käsitellä eri oppiaineiden kautta. Ilmoitathan koulusi päivätyökeräykseen tai Itämerikävelyyn tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Näin pystymme seuraamaan lahjoituksia ja koulusi diplomi löytää varmasti perille!

Lisätietoja päivätyökeräyksestä ja Itämerikävelystä: elena.belle@bsag.fi.

 

Ilmoita koulusi Päivä Itämerelle -­keräykseen!

 

Kyllä, koulumme ilmoittautuu
Päivä Itämerelle -keräykseen:

  • PP dot KK dot VVVV
  • HALUAMME JÄRJESTÄÄ
  • Haluan saada jatkossa uutisia BSAG:lta.

Huomioithan, että BSAG ei vakuuta päivätyökeräykseen tai Itämeri-kävelyyn osallistuvia oppilaita.
Lisätietoa Elena Belle, elena.belle@bsag.fi, +358 40 775 0686

Itämeri on saastunut, mutta myös monimuotoinen ja kaunis

Itämeri on meitä kaikkia lähellä oleva meri. Itämerta ympäröi suuri ja tiheästi asutettu valuma-alue, joka altistaa meren monenlaisille ongelmille. Näistä ongelmista huolimatta Itämeri on myös kaunis ja paikoin hyvin monimuotoinen kotipaikka erilaisille eliöille.

Ravinteet typpi ja fosfori ovat elintärkeitä ruoantuotannossa, mutta niiden ylikuormitus on uhka elämälle Itämeressä. Ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä ja pahimmillaan kuolleita alueita Itämeren pohjaan. Ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Runsastunut sinilevä on rehevöitymisen silminnähtävä merkki.

Arvokkaiden ravinteiden hukkaaminen mereen on paitsi haitallista myös hölmöä. Ravinteiden ottaminen talteen auttaa kaikkia vesistöjä ja Itämerta ja parantaa mahdollisuuksiamme tuottaa ruokaa planeetan kasvavalle väestölle.

Järjestä päivätyökeräys BSAG:n Itämeri-työlle. Yhteistyöllä voimme palauttaa Itämeren hyvän ekologisen tilan, jotta sen ainutlaatuinen eliöstö säilyisi ja me kaikki voisimme nauttia merestä myös tulevaisuudessa.

Tutustu BSAG:n toimintaan ja lue lisää Itämerestä BSAG:n sivuilta tai Itämeri-sivustolta

 

 

 

Tutustu Itämeren kauniiseen elämään alla olevasta videosta!

Testaa itämeritietosi!

ITÄMERI-KOULUSSA MERI MUISTETAAN MYÖS ARKENA

Ryhtymällä Itämeri-kouluksi, koulu tuo Itämeren osaksi arkeaan myös päivätyökeräyksen jälkeen. Itämeri-kouluna koulusi saa käyttöönsä sitoutumisestaan kertovaa materiaalia ja mahdollisuuden käyttää Itämeri-koulu -nimeä koulun materiaaleissa.

Itämeri-koulu nimi on koulullesi tunnustus siitä, että sen oppilaat ovat osallistuneet päivätyökeräykseen Itämeren hyväksi. Koulu saa käyttöönsä Itämeri-koulu -materiaalia, kuten Itämeri-koulu diplomin, sähköisen allekirjoituksen koulun sähköposteihin sekä sisältöä koulun verkkosivuille.