Pelastetaan Itämeri.
Järjestä päivä Itämerelle.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, mutta yhteistyöllä sen tilaa voidaan merkittävästi parantaa. Koulusi voi osallistua Itämeren pelastustalkoisiin järjestämällä Itämeren hyväksi päivätyökeräyksen tai Itämeri-kävelyn.
 

Osallistu talkoisiin!

KIITOS,

että lähdette mukaan tärkeään työhön
Itämeren pelastamiseksi.

Olemme lähettääneet vahvistusviestin sähköpostitse. Ellet ole saanut viestiä, tarkistathan roskapostikansiostasi.

Testaa itämeritietosi!

JÄRJESTÄ ITÄMEREN HYVÄKSI PÄIVÄTYÖKERÄYS...

Päivätyökeräyksen järjestäminen on kouluille perinteinen tapa kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen. Päivätyökeräyksessä oppilaat työskentelevät valitsemissaan yrityksissä tai kotona saaden palkaksi tietyn summan rahaa. Koulu lahjoittaa kerätyt varat valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen.

Järjestä päivätyökeräys ja tue Baltic Sea Action Groupin työtä Itämeren hyväksi. Yhteistyöllä voimme palauttaa Itämeren hyvän ekologisen tilan, jotta sen ainutlaatuinen eliöstö säilyisi ja me kaikki voisimme nauttia merestä myös tulevaisuudessa.

…TAI ITÄMERI-KÄVELY

Alakoulut voivat osallistua Itämeri-työhön järjestämällä Itämeri-kävelyn. Itämeri-kävelyn voi yhdistää esimerkiksi Itämeri-aiheiseen oppituntiin tai aamunavaukseen. Itämeri-kävelyssä oppilaat kävelevät ennalta sovittua rataa, ja jokaisesta kävellystä kierroksesta oppilaan valitsema Itämeri-kummi lahjoittaa summan (1, 2 tai 5 euroa) BSAG:n työhön.

BSAG tarjoaa kävelyä varten Itämeri-passit, johon kävellyt kierrokset merkitään. Passissa on myös alakouluikäisille sopivia, Itämeri-aiheisia tehtäviä.

Diplomi ja opetusmateriaalit

Päivätyökeräykseen tai Itämerikävelyyn osallistuvat koulut saavat käyttöönsä Itämeri-materiaalia, jonka avulla voi järjestää oppitunnin tai jopa kokonaisen Itämeri-päivän, sekä diplomin Itämeri-työhön kerätystä summasta. Mukana on myös vinkkejä siitä miten Itämeriaihetta voi käsitellä eri oppiaineiden kautta. Ilmoitathan koulusi päivätyökeräykseen tai Itämerikävelyyn tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Näin pystymme seuraamaan lahjoituksia ja koulusi diplomi löytää varmasti perille!

Lisätietoja päivätyökeräyksestä ja Itämerikävelystä: elena.belle@bsag.fi.

 

Ilmoita koulusi Päivä Itämerelle -­keräykseen!

 

Kyllä, koulumme ilmoittautuu
Päivä Itämerelle -keräykseen:

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • HALUAMME JÄRJESTÄÄ
  • Haluan saada jatkossa uutisia BSAG:lta.

Huomioithan, että BSAG ei vakuuta päivätyökeräykseen tai Itämeri-kävelyyn osallistuvia oppilaita.
Lisätietoa Elena Belle, elena.belle@bsag.fi, +358 40 775 0686

Itämeri on yksi maailman saastu­neimmista meristä

Itämeri on meitä kaikkia lähellä oleva meri. Se on ominaisuuksiensa vuoksi erityisen herkkä ekosysteemi. Itämeren suurimmat ongelmat ovat ravinteiden aiheuttama rehevöityminen sekä vaaralliset aineet ja meriliikenteen riskit.

Ravinteet typpi ja fosfori ovat elintärkeitä ruoantuotannossa, mutta niiden ylikuormitus on uhka elämälle Itämeressä. Ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä ja pahimmillaan kuolleita alueita Itämeren pohjaan. Vakavimmillaan kuolleet alueet ovat kattaneet lähes neljänneksen koko Itämerestä.

Arvokkaiden ravinteiden hukkaaminen mereen on paitsi haitallista myös hölmöä. Ravinteiden ottaminen talteen auttaa kaikkia vesistöjä ja Itämerta ja parantaa mahdollisuuksiamme tuottaa ruokaa planeetan kasvavalle väestölle.

Järjestä päivätyökeräys BSAG:n Itämeri-työlle. Yhteistyöllä voimme palauttaa Itämeren hyvän ekologisen tilan, jotta sen ainutlaatuinen eliöstö säilyisi ja me kaikki voisimme nauttia merestä myös tulevaisuudessa.

Tutustu BSAG:n toimintaan bsag.fi.

Ainutlaatuinen Itämeri

Maailman nuorimmassa meressä vallitsee ainutlaatuinen ekosysteemi. Samalla Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista.

Lue lisää kattavalta Itämeri.fi -sivustolta.
https://itameri.fi/

Tietopaketti koulujen tueksi

BSAG tarjoaa osallistuville kouluille tietopaketin Itämerestä. Pakettiin sisältyy opetusmateriaaleja opettajan työn tueksi, erilaisia tehtäviä sekä vinkkejä monipuolisen oppitunnin tai jopa kokonaisen Itämeri-päivän järjestämiseen. Mukana on myös vinkkejä siitä, miten Itämeriaihetta voi käsitellä eri oppiaineiden kautta.

ITÄMERI-KOULUSSA MERI MUISTETAAN MYÖS ARKENA

Ryhtymällä Itämeri-kouluksi, koulu tuo Itämeren osaksi arkeaan myös päivätyökeräyksen jälkeen. Itämeri-kouluna koulusi saa käyttöönsä sitoutumisestaan kertovaa materiaalia ja mahdollisuuden käyttää Itämeri-koulu -nimeä koulun materiaaleissa.

Itämeri-koulu nimi on koulullesi tunnustus siitä, että sen oppilaat ovat osallistuneet päivätyökeräykseen Itämeren hyväksi. Koulu saa käyttöönsä Itämeri-koulu -materiaalia, kuten Itämeri-koulu diplomin, sähköisen allekirjoituksen koulun sähköposteihin sekä sisältöä koulun verkkosivuille.

 

Scroll Up